เข้าหอวันแรก (2)

อย่างที่บอกว่าถ้าอยู่หอนี้ เขาจะรวมอาหารด้วย ก็คือแต่ละคนจะมี quota อยู่คนละสิบมื้อต่ออาทิตย์ โรงอาหารจะเปิดสามมื้อต่อวัน แต่เปิดแค่วันธรรมดา เสาร์อาทิตย์ไม่เปิด แล้วquotaของแต่ละอาทิตย์ก็ใช้ได้แค่อาทิตย์นั้น เอาไปรวมอาทิตย์อื่นไม่ได้ ว่าง่ายๆก็คือ quota สิบมื้อแต่อาทิตย์ก็ต้องใช้ให้หมดในอาทิตย์นั้นแหละ ไม่งั้นก็ต้องทิ้งไปเฉยๆ Quota ก็คือจำนวนที่เขาจัดสรรไว้ให้แต่ละคนในจำนวนจำกัด ในกรณีของเราก็คือ Each student has a ten-meal quota per week. คือ นักเรียนแต่ละคนมีสิทธิ์ในการกินอาหารได้สิบมื้อต่อสัปดาห์