Skip to content

Posts tagged ‘English brain’

8
Dec

เรียนภาษาอังกฤษ ท่องจำดีไหม (rote memorization)

วิธีจำที่เก่าแก่ที่สุดที่เราต้องพูดถึงก็คือ การท่องจำ (rote memorization)   นั่นเอง วิธีนี้ใช้หลักการทำซ้ำๆ (repetition)คือ ท่องซ้ำๆจนจำได้ ไม่ต้องคิดมาก ท่องแล้วท่องอีก เดี๋ยวก็กลายเป็น long-term memory ไปเอง

หลายๆคนบอกว่าถอ่านต่อ…

8
Dec

กระบวนการจำในสมอง (Memory)

จะจำให้ได้ดี เราต้องเข้าใจเทคนิคการจำ Memorization techniques ซึ่งวิธีการจำในการเรียนภาษานั้นมีหลายวิธีด้วยกัน แต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปค่ะ

แต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจ ความจำ (memory) กันก่อนนะคะ

ความจำมีสองระดับ คือ working memory กับอ่านต่อ…

30
Nov

คนที่เก่งอังกฤษมีความเชื่อแบบไหน (Mindset)

ไม่ว่าจะเป็นการเรียนอะไรก็ตาม ความเชื่อทั้งเกี่ยวกับการเรียนและเกี่ยวกับตัวเอง ล้วนมีผลต่อความสำเร็จ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักconceptเกี่ยวกับความเชื่ออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจและพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมาก คือ Mindset ค่ะ

Mindset คือ ความเชื่อเกี่ยวกับคอ่านต่อ…

28
Nov

ตั้งเป้าหมายอย่างไรให้มีกำลังใจเรียนภาษาอังกฤษ

ตั้งเป้าหมายอย่างไรให้มีกำลังใจเรียนภาษาอังกฤษ (Performance and Process Goals)

เป้าหมายของเอก จะสอบศัพท์ครั้งต่อไปให้ได้เต็ม

เป้าหมายของเอม จะท่องศัพท์ 10 คำทุกวัน

อ่านต่อ…

18
Nov

Train you brain to read English. สร้างนิสัยการอ่าน

“We are what we repeatedly do. Excellence, then is not an act but a habit.” -Aristotle

เพราะว่าคนเราคือสิ่งที่เราทำอยู่บ่อยๆ ดังนั้นความเป็นเลิศจึงไม่ใช่มาจากการกระทำครั้งเดียว แต่มาจากนิสัย 

 

“Successful people aren’t born that way. They become successful by estอ่านต่อ…