Skip to content

Posts tagged ‘writing’

24
Oct
writing

อยากฝึกเขียนภาษาอังกฤษ เริ่มจากไหนดี?

ถ้าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน เริ่มจากสองอย่างนี้ก่อนเลยค่ะ

1.ทบทวน (หรือเรียน) แกรมมาให้แม่นๆ

แล้วแต่ระดับภาษาของแต่ละคนนะคะ แนะนำว่าให้หาหนังสือแกรมมามาอ่านและทำแบบฝึกหัดดู ถ้าทำได้ก็อ่านผ่านๆเป็นการทบทวน ถ้าไม่ได้ ก็ต้องเอาให้แม่นค่ะ ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถเขียนให้ถูกต้องได้เลย  แกรมมาถือเป็นหัอ่านต่อ…