ฟังเสียงหัวใจ เรียนอะไรที่ใช่เรา

รู้ใจตัวเอง เลือกคณะที่ใช่ ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

จากหมอมาเป็นครู จาก จุฬาฯ สู่ ฮาร์วาร์ด

บทเรียนการเลือกคณะและเปลี่ยนเส้นทางชีวิต

ผู้เขียน ณัฏฐ์ภัทร์ ชาญเชาวน์กุล
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นี่ คือคู่มือค้นหาหัวใจตัวเองของน้องๆ นักเรียน และผู้ปกครองในการ “เลือกคณะเรียนมหาวิทยาลัย” ให้ตรงกับความชอบและความต้องการมากที่สุด เขียนโดยผู้เขียนซึ่งเคยตัดสิน ใจผิดเลือกเรียนสิ่งที่ไม่ได้ ชอบจริง (หมอจุฬาฯ) แต่ก็กล้าที่จะเลือกเส้นทางใหม่สู่การเรียนต่อในสายการศึกษาที่มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ดจนประสบความสำเร็จใน สายอาชีพครูในปัจจุบัน

เคยฟังเสียงหัวใจตัวเองไหมว่าอยาก จะเรียนอะไร? คณะอะไรที่ใช่สำหรับเรา หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้น้องๆ ค้นหาใจตัวเองในการเลือกคณะที่ “ใช่” เส้นทางชีวิตที่ “ชอบ” ก่อนก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย จากแนวคิดของผู้เขียนที่กล้าก้าว ตามความคิดและเปลี่ยนเส้นทาง ชีวิตตัวเองได้ อย่างน่าทึ่ง!

:: สารบัญ
– Who? ที่มาที่ไปก่อนจะมีวันนี้
– Why? ทำไมต้องเลือก
– What? เลือกอะไรดี
– How? ทำอย่างไรให้ได้ดังหวัง
– Then? ชีวิตหลังพ้นรั้วโรงเรียน
– บทส่งท้าย
– Reference
– Acknowledgement
– ประวัติผู้แต่ง
– ครูม่อน.com

:: คำนิยม
ผม เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ อย่างมากต่อทุกคน โดยเฉพาะในห้วงเวลาปัจจุบัน ที่สังคมมักจะหยิบยื่นคำตอบ พร้อมความคาดหวังให้แก่พวกเรา แทนที่จะปล่อยให้เราตอบคำถามนั้นด้วยตนเอง
— ศรัณย์วุฒิ ตรรกพงศ์ —
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
และเหรียญดีเลิศทางการวิจัย มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

ผู้เขียนได้แบ่งปันประสบการณ์ตรง นำเสนอแนวทางและตัวอย่างของการ ค้นหาความสุขและความหมายของ ชีวิตในรูปแบบที่ น่าสนใจ และกระตุ้นให้เกิดการค้นหาความสุขและความหมายในชีวิต อันจะเป็นประโยชน์กับสังคมในวง กว้าง
— ชนนิกานต์ จิรา —
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการผลิตและการดำเนินการ
Havard Business School

หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำค่ะ

ที่มา http://www.se-ed.com/eShop/Products/Detail.aspx?CategoryId=4&No=9786160801954

Leave a Reply

Your email address will not be published.