fbpx

ทำอย่างไรให้พ่อแม่เข้าใจในสิ่งที่เราเลือก?

Share This Post

Share on email
Share on facebook
Share on twitter

ม่อนถูกถามคำถามนี้บ่อยมาก มีน้องๆหลายคนที่รู้สึกว่ารู้จักตัวเองดีแล้ว และรู้ว่าตัวเองอยากเรียนอะไร แต่ที่บ้านไม่ค่อยสนับสนุน  สิ่งสำคัญก็คงต้องคุยกันให้เข้าใจ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ เราก็ต้องทำตัวให้ที่บ้านมั่นใจในตัวเราด้วย เพราะพ่อแม่เขาก็เป็นห่วงเรารักเรา เขาอยากเห็นเราประสบความสำเร็จ เขาอาจจะคิดว่าเรายังเด็ก เรายังตัดสินใจอะไรได้ไม่ดี ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่พ่อแม่เขาจะคิดอย่างนั้น ถ้าเราอยากจะเขามั่นใจ เราก็ต้องทำตัวให้เขาเห็นว่าเรามีความรับผิดชอบ ตั้งใจเรียนให้ดี ชอบด้านไหนก็พยายามแสดงให้เขาเห็นว่าเราชอบจริง ถ้าชอบศิลปะก็อาจจะไปประกวดวาดภาพ ถ้าชอบวิทยาศาสตร์ก็ไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์หรือทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คือ แสดงให้เขาเห็นว่าเราตั้งใจจริงกับสิ่งสิ่งนี้ และแสดงให้เห็นว่าเรามีความรับผิดชอบ เขาจะได้วางใจ น้องๆลองคิดกลับกันซิคะว่า ถ้าเรามีน้อง แล้วน้องอยากจะไปเรียนเมืองนอก โดยที่ภาษาก็ยังไม่ได้ เรียนก็ตกๆหล่นๆ  เราจะกล้าให้น้องไปไหม ก็เหมือนกันค่ะ พ่อแม่เราก็เป็นห่วงเราเหมือนกัน ถ้าเรายังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ ก็คงยากค่ะที่จะให้เขายอมรับความคิดของเรา  ถ้าเรารู้จักตัวเองดีแล้ว และอยากให้ที่บ้านยอมรับในสิ่งที่เราเลือก ก็ต้องเริ่มจากสร้างความรับผิดชอบในชีวิตของเราให้เขาเห็นก่อนค่ะ

More To Explore