fbpx

แรงจูงใจในการเีรียน

Share This Post

Share on email
Share on facebook
Share on twitter

แรงจูงใจมีสองประเภทใหญ่ๆ คือ

Extrinsic motivation คือ แรงจูงใจที่มาจากภายนอก เช่น ตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้รับคำชม  สอบให้ได้คะแนนดีเพื่อให้ได้เรียนต่อ เป็นต้น

Intrinsic motivation คือ แรงจูงใจที่มาจากภายใน เช่น เรียนภาษาอังกฤษเพราะอยากเรียน  ตั้งใจเรียนวิทยาศาสตร์เพราะสนใจอยากรู้ เป็นต้น

ในการศึกษาแล้ว เราอยากจะให้ผู้เรียนเรียนด้วยintrinsic motivationเป็นหลัก เพราะผู้เรียนจะเรียนด้วยความกระตือรือล้น เรียนด้วยความตั้งใจ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนได้ในที่สุด

หน้าที่ของครูก็คือ ใช้วิธีอย่างไรก็ได้เพื่อทำให้extrinsic motivationในการเรียนกลายเป็นintrinsic motivationในนักเรียนให้ได้  เมื่อทำได้แล้ว นักเรียนจะเรียนประสบความสำเร็จ

เมื่อก่อนม่อนก็เป็นคนที่ไม่ชอบเรียนภาษาและเรียนไม่เก่งด้วย แต่มีextrinsic motivationให้ตั้งใจเรียนเพราะเราต้องสอบให้ได้คะแนนดีๆ แต่ถึงจะเรียนๆไปก็ยังไม่เก่งอยู่ดี เพราะไม่ได้เรียนด้วยความอยากเรียนอยากรู้จริงๆ แต่เมื่อได้เรียนกับอาจารย์ที่เก่งคนหนึ่ง เขาก็ทำให้ม่อนเข้าใจหลักของภาษา ทำให้เราเปลี่ยนจากการเรียนเพราะรู้สึกว่าต้องเรียน กลายเป็นว่าอยากเรียนเพราะอยากรู้แทน  ถึงแม้ว่าจะได้เรียนกับอาจารย์ท่านนั้นแค่ปีการศึกษาเดียว ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ม่อนเก่งภาษาอังกฤษในทันทีทันใด แต่เมื่ออาจารย์ได้ทำให้ม่อนเปลี่ยนไปเรียนภาษาจากintrinsic motivationแทนแล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนกับอาจารย์ท่านนั้นอีก แต่ม่อนก็เรียนด้วยความตั้งใจจนเก่งได้ในที่สุด

เมื่อคิดถึงเรื่องนี้แล้ว ก็ทำให้เห็นความสำคัญของครูอาจารย์ต่อชีวิตของเรามากๆเลย แต่ถ้าเรายังไม่เจออาจารย์ดีๆอย่างนั้นล่ะ เราจะทำอย่างไร

เราเองก็สามารถทำให้ตัวเราเปลี่ยนจากการเรียนด้วยextrinsic motivation มาเป็นintrinsic motivation ได้เหมือนกัน แต่ละคนก็อาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันไป สำหรับม่อนเอง จะใช้วิธีเรียนให้สนุกโดยไม่หวังผลอย่างรวดเร็วมากนัก เพราะเมื่อไหร่ที่หวังผลเร็วๆ จะทำให้ม่อนเรียนด้วยความเครียดแทนที่จะเรียนด้วยความอยากเรียนอยากรู้  เมื่อไหร่ที่รู้สึกท้อแท้ก็จะคิดว่า เราเรียนแบบสนุก เพราะอยากเรียนมากกว่าที่จะหวังผลเอาวันรุ่งพรุ่งนี้ ก็จะทำให้เรียนอย่างมีความสุขได้ แล้วในที่สุดผลลัพธ์ก็จะมาเองค่ะ

แต่สำหรับคนอื่นอาจจะใช้วิธีที่แตกต่างกันไปว่ามีวิธีอะไรที่น่าสนใจก็แบ่งปันกันได้นะคะ   ท่านผู้อ่านคิดว่ามีวิธีอะไรที่น่าสนใจก็แบ่งปันกันได้นะคะ

More To Explore

หนังสือแนะนำสำหรับผู้เขียนธีสิสและวิทยานิพนธ์
เทคนิคการเรียน

หนังสือ แนะนำสำหรับผู้เขียนธีสิสและวิทยานิพนธ์

👉 ดาวน์โหลด eBook หนังสือเด็ดสำหรับเขียนธีสิสและวิทยานิพนธ์ หากใครที่กำลังมองหา หนังสือ ดีๆ สำหรับเป็น Guide ในการเขียนธีสิสหรือทำวิทยานิพนธ์อยู่หล่ะก็