fbpx

ผู้สร้าง ผู้รักษา และผู้เปลี่ยนแปลง

Share This Post

Share on email
Share on facebook
Share on twitter

วันนี้ได้ฟังเรื่องน่าคิดมาจากอาจารย์อินเดีย ท่านบอกว่า คนเรามีสามลักษณะในตัวด้วยกัน

Create แบบนี้ คือ ชอบสร้าง เช่น เราคงเคยเห็นเด็กๆที่พอเอาอะไรไปให้ก็จะสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้น เอากระดาษกับปากกาไปวางไว้ตรงหน้า ก็จะวาดรูปหรือขีดเขียน เป็นต้น

Maintain คือ ชอบรักษา เช่น ถ้าเป็นเด็กที่มีเพื่อนสองคน ก็จะรักษาเพื่อนสองคนนี้ไว้ ไม่สร้างเพื่อนใหม่ แต่ก็รักษาเพื่อนสองคนนี้ไปตลอด

Change คือ ชอบ เปลี่ยนแปลง เช่น เด็กที่พอได้รถของเล่นมา ไม่กี่นาที ก็แยกรถออกเป็นส่วนๆ แล้วพยายามประกอบใหม่

อาจารย์ท่านว่า คนเรามีทั้งสามลักษณะอยู่ในตัวด้วยกัน แต่อาจจะมากน้อยแตกต่างกัน ถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราชอบทำแบบไหน เราก็จะรู้ว่าเราเหมาะกับงานแบบไหน ถ้าเรารู้ว่าเรามีด้านไหนน้อย ก็จะได้ปรับปรุงตัวถูก

เมื่อมองมุมนี้ เราเห็นไหมว่าตัวเราเป็นแบบไหน?

More To Explore