fbpx

ทุกอย่างเป็นไปได้ (แต่ยากง่ายไม่เท่ากัน) (part 1)

Share This Post

Share on email
Share on facebook
Share on twitter

เมื่อเราเริ่มเรียนรู้ด้านการพัฒนาตัวเอง เราจะคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ ซึ่งมันก็จริง แต่เราลืมไปว่า มันเป็นไปได้แต่ยากง่ายไม่เท่ากันนะ

เราเห็นคนอื่นเป็นดารา เราก็อยากเป็นบ้าง  เราเห็นคนอื่นเป็นนักเขียน เราก็อยากเป็นบ้าง เราเห็นคนอื่นเรียนสาขานี้เราก็อยากเรียนบ้าง โดยลืมไปว่าตัวเราเองนั้นเป็นอย่างไร

แต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน มีข้อดีข้อด้อยไม่เหมือนกัน มีประสบการณ์ต่างกัน ซึ่งความแตกต่างกันนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราทำบางอย่างได้ดีและมีความสุข แต่ทำบางอย่างได้ด้วยความยากลำบากและไม่มีความสุข

ถ้าทุกๆคนพยายามเป็นคนเหมือนๆกัน ทำสิ่งเหมือนๆกัน โลกจะเจริญก้าวหน้าอย่างทุกวันนี้ไหม?

More To Explore