fbpx

Thesis Statement ที่ดีมีลักษณะอะไรบ้าง

Share This Post

Share on email
Share on facebook
Share on twitter

โดย: ครูม่อน ดร. ณัฎฐ์ภัทร์ ชาญเชาวน์กุล

เผยแพร่ครั้งแรก: 26 กรกฎาคม 2563

ช่วงที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องภาษาแล้ว วันนี้จึงขอเปลี่ยนมาพูดถึงตัวเนื้อหาของการเขียนเชิงวิชาการบ้างนะคะ โดยจะเริ่มจากการเขียน Thesis Statement ซึ่งเป็นประโยคที่เราใช้สื่อให้ผู้อ่านเข้าว่าใจความหลักของบทความ หรือ essay คืออะไร เราจะเขียน Thesis Statement ในงานเขียนเชิงวิชาการ academic writing หรืองานเขียน professional writing ซึ่งเป็นงานเขียนที่มีเนื้อหาค่อนข้างจะเยอะและหนักค่ะ

Thesis Statement มีสองส่วนหลักด้วยกันคือ

1. Topic เพื่อบอกหัวข้อ และ

2. Important Point หรือ Claim

ซึ่งข้อสองนี้เองที่เราอาจยังเขียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร จุดสำคัญคือเราต้องบอก Position หรือ Claim แสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่า จุดยืนหรือความคิดเห็นของเราที่มีต่อเรื่องนี้คืออะไร  ซึ่งจะต่างจากการเขียนเพื่อสื่อข้อเท็จจริง หรือ fact โดยไม่บอกความเห็น opinion ซึ่งจะทำให้งานเขียนไม่น่าสนใจ

การเขียนแบบนี้เราจะพบได้แม้แต่ในสารคดี Documentary เขาก็จะกล่าวถึง Thesis Statement เพื่อสื่อจุดยืน ความเห็นของผู้ถ่ายทำสารคดีที่มีต่อเนื้อหาที่จะนำเสนอ

อย่าลืมว่าเราต้องเอาหลักฐานจากข้อเท็จจริงหรืองานวิจัยมาสนับสนุนความเห็นของเราใน Thesis Statement ด้วยมาสนับสนุนความเห็นของเรา เพื่อใช้โต้แย้งความเห็นที่ไม่เห็นด้วยจากผู้อ่านคนอื่น

Thesis Statement ที่สมบูรณ์แบบมักจะไม่ได้มาตั้งแต่ตอนแรกที่เราเริ่มเขียน กระบวนการที่เราพบเห็นได้ทั่วไปคือเราจะเริ่มจากการเขียน Working Thesis Statement ก่อนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนช่วงร่าง Draft ในการขอความเห็นจากอาจารย์ หลังจากนั้นเราจึงค่อยพัฒนาปรับปรุง Working Thesis Statement ไปเรื่อยๆในระหว่างการแก้งาน หรือ Revise งานเขียนของเรา

Thesis Statement ที่ดีจะมีข้อสังเกตอยู่ 4 ข้อนั่นคือต้องมี

  1. Single main idea สื่อใจความหลักเพียงอันเดียว
  2. Topic specific enough for the purpose of your paper หัวข้อนั้นมีความเฉพาะเจาะจงกับจุดประสงค์ของบทความที่เราเขียน
  3. Does it assert a position on the topic? มีการบอกจุดยืนหรือความเห็นของเราที่มีต่อหัวข้อหรือไม่ ซึ่งจุดนี้หลายๆคนอาจยังเขียนได้ไม่ชัดเจน ยังกำกวมอยู่
  4. Does it fit your purpose? ตรงกับจุดประสงค์ของงานเขียนเราหรือไม่

Thesis Statement นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่จะบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าจุดยืน Claim, Main Point, หรือ Position ของเราคืออะไร บอกชัดๆไปเลยว่า Main Idea หลักของบทความคืออะไร ซึ่งนอกจะช่วยให้เราเขียนงานเขียนเชิงวิชาการได้ง่ายขึ้นมากกว่าเขียนโดยไม่มีใจความหลักแล้ว ยังช่วยให้เขียนได้ตรงจุดประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์หรือที่ทำงาน อย่าลืมว่าตอนแรกๆ Thesis Statement มักจะยังกลางๆ เป็น general idea อยู่ เมื่อเราเริ่มเขียนและเริ่มแก้งานของตนเองแล้วก็จะปรับให้มีความเฉพาะเจาะจง หรือ Specific ขึ้นได้ค่ะ

ในวิดีโอยังมีตัวอย่าง Thesis Statement 10 ข้อให้ลองพิจารณากัน เพื่อฝึกดูว่า Thesis Statement อันไหนที่ดีหรือไม่ดีและจะแก้ไขได้อย่างไร ลองชมดูได้เลยนะคะ

(วิดีโอความยาว: 21:44 นาที)

More To Explore

Featured

อย่าเพิ่งส่ง Statement Of Purpose ถ้ายังไม่ได้แก้ 4 อย่างนี้

ก่อนจะได้เรียนต่อในที่ที่เราฝัน ก็ต้องสมัครให้ติดก่อน Statement of Purpose หรือ Personal Statement เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนกลัวกันมาก ซึ่งก็ไม่แปลกเลยเพราะการเขียน