fbpx

โฟกัสเรื่องแกรมม่าตอนไหนในกระบวนการเขียน

Share This Post

Share on email
Share on facebook
Share on twitter

โดย: ครูม่อน ดร. ณัฎฐ์ภัทร์ ชาญเชาวน์กุล

เผยแพร่ครั้งแรก: 24 กรกฎาคม 2563

ถ้าเรามีงานเขียน academic writing ที่ต้องรีบส่ง และมีเวลาจำกัด ทำไม่ทัน ครูม่อนแนะนำให้โฟกัสที่เรื่องcontent (เนื้อหา) หรือ organization (การเรียบเรียง) มากกว่าที่จะเน้นเรื่อง grammar ระดับย่อยๆ ที่เป็นการ fine tuning เช่นการเปลี่ยนคำ preposition หรือใส่คอมม่าให้ถูกต้อง ถึงแม้ว่าเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญและอาจทำให้เนื้อหาผิดเพี้ยนบ้างได้ แต่อยากให้เน้นเรื่องเนื้อหาและการลำดับความให้ดีก่อน ส่วนไวยากรณ์ในข้อย่อยๆ นั้นสามารถหาตัวช่วยได้เช่นหาคน editor หรือไปขอความช่วยเหลือจาก writing center ได้เช่นกัน

จากประสบการณ์ส่วนตัวของครู อาจารย์จะเน้นที่เรื่องเนื้อหาก่อน มากกว่าที่จะเน้นว่าไวยากรณ์ข้อเล็กๆน้อยๆต้องถูกต้องทั้งหมด และถ้าหากมีเวลาและต้องการฝึกฝนเรื่องไวยากรณ์ ครูแนะนำว่าให้ฝึกการ paraphrase ให้คล่องและไม่ทำให้เนื้อหาผิดจะดีกว่าค่ะ เทคนิคเล็กๆนี้เป็นการใช้ฝึกเวลาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามหลัก 80-20 ค่ะ

(วิดีโอความยาว: 7:49 นาที)

More To Explore