fbpx

Category: การเขียนงานวิจัย

Featured

เขียน thesis ในช่วงวิกฤตโควิด-19

Recording จาก “เขียน thesis ในช่วงวิกฤตโควิด-19” workshop เทคนิคการวางแผนจัดการเวลาและชีวิต สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอกในช่วงวิกฤตโควิด-19    Time

Read More