fbpx

Tag: การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

เก่ง Academic Writing ได้เมื่อเข้าใจโครงสร้าง
Academic Writing

เก่ง Academic Writing ! การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ได้เมื่อเข้าใจโครงสร้าง

Academic Writing เป็นเครื่องมือหรือเป็นอุปสรรค? เคยรู้สึกไหมคะว่า… อยากตั้งใจเรียนเนื้อหาความรู้ แต่ Academic Writing เป็นอุปสรรค ทำให้เรียนได้ไม่เต็มที่

Read More