fbpx

If all your “giving” is about “getting”, think how fearful you will become.

Share This Post

Share on email
Share on facebook
Share on twitter

If all your “giving” is about “getting”, think how fearful you will become.

-Susan Jeffers

ม่อนชอบประโยคนี้มากเลยค่ะ ถ้าเมื่อไหร่ที่การให้ของเรา ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะได้รับคืนมา แล้วเราก็คงไม่พ้นจะต้องกลัวนั่นกลัวนี่ กลัวว่าเราได้คืนมาพอหรือยัง เราได้อะไรตอบแทนหรือเปล่า  จริงอยู่ที่การได้รับอะไรเป็นการตอบแทนนั้นไม่ใช่เรื่องผิด แต่ถ้าเรามุ่งหวังแต่ว่าเราจะต้องได้อะไรกลับคืนมาเท่าทุนกับที่เราให้ไป ชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยความวิตกกังวล ความโกรธแค้น ความผิดหวัง เพราะสิ่งที่เราได้กลับมานั้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราซะเป็นส่วนมาก ทางที่ดี คือ เราควรจะแสวงหาความสุขจากการที่เราได้ให้มากกว่า  จริงอยู่ค่ะที่เรื่องนี้ พูดง่ายแต่ทำยาก ม่อนเองก็ยังต้องพยายามอยู่ แต่เรื่องนี้มันก็จริงนะคะ เมื่อไหร่ที่เราคอยแต่จะจับจ้องดูว่าเราได้อะไรคืนมาพอหรือยัง จิตใจเราก็จะไม่มีความสุขเลย ในทางกลับกันถ้าเราให้ไปตามที่เราจะให้แล้วมีความสุข สิ่งดีๆก็จะคืนกลับมาหาเราเองค่ะ อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ความสุขความสงบใจซึ่งถือว่าเป็นของขวัญที่หาไม่ได้ง่ายๆในสังคมปัจจุบันนี้ค่ะ

More To Explore