Our Courses

Effective Academic Writing

คอร์สสอน Academic Writing โดยเน้นสอนทักษะหลัก (core skills) ที่จำเป็นโดยจะเน้นให้ฝึก ได้เพื่อให้นำไปใช้เขียนทางวิชาการได้เร็วที่สุด

เขียนสุดยอด Statement Of Purpose

สอนกระบวนการ admission และการเขียน statement of purpose ว่าต้องทำอะไรบ้าง และมีเคล็ดลับอะไรที่ช่วยให้เขียนได้เร็วและได้ผลมากขึ้น