เรียนภาษาอังกฤษ

Verb Tense Consistency – เลือกใช้ tense ให้ตรงความหมาย

โดย: ครูม่อน ดร. ณัฎฐ์ภัทร์ ชาญเชาวน์กุล เผยแพร่ครั้งแรก: เดือนพฤศจิกายน 2563 เรื่อง tense ที่ต้องคอยระวังใน writing คือ ต้องใช้ tense ที่สื่อความหมายถูกต้อง และให้ต่อเนื่องในแต่ละ paragraph หลายๆครั้งเวลาเรียนที่โรงเรียนเพื่อเตรียมสอบ เรามักจะได้เรียนว่าควรจะใช้ tense เหมือนกันทั้ง paragraph แต่เมื่อเราเขียนระดับสูงขึ้นมา จะเห็นว่าเราต้องเลือก

Read More »

Reported Speech – การแก้ไข reported speech

โดย: ครูม่อน ดร. ณัฎฐ์ภัทร์ ชาญเชาวน์กุล เผยแพร่ครั้งแรก: เดือนพฤศจิกายน 2563 สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างเวลาเขียน คือ reported speech ซึ่งคือการนำคำพูดมาใส่ในประโยค   เรื่องนี้มักจะผิดกันตรงที่ไม่ได้เลือกให้ชัดเจนว่าจะทำเป็น quotation คือ ยกมาคำต่อคำเลย หรือว่าจะทำให้เป็น clause ย่อยในประโยค มาดูตัวอย่างกันนะคะ He asked did we

Read More »

Pronoun Shifts – ฝึก edit ให้ถูกด้วยการแก้ pronoun

โดย: ครูม่อน ดร. ณัฎฐ์ภัทร์ ชาญเชาวน์กุล เผยแพร่ครั้งแรก: เดือนพฤศจิกายน 2563   เรื่องหนึ่งในการเขียนที่มักจะผิดกันมาก คือ pronoun shifts ซึ่งคือ การเปลี่ยน pronoun โดยไม่จำเป็น ทำให้คนอ่านจะงง เพราะความหมายไม่ต่อเนื่อง เพราะฉะนั้น เวลาใช้ pronoun เราต้องให้แน่ใจว่า pronoun นั้นหมายความถึงคนหรือสิ่งของอย่างเดียวกันตลอดทั้งประโยคหรือparagraph 

Read More »

การใช้ Subjunctive

โดย: ครูม่อน ดร. ณัฎฐ์ภัทร์ ชาญเชาวน์กุล เผยแพร่ครั้งแรก: 5 สิงหาคม 2563 Subjunctive เป็น mood อย่างหนึ่งในภาษาอังกฤษ Mood บ่งบอกถึง attitude ที่มีต่อ action มี 3 อย่างด้วยกันคือ Indicative บอกที่สิ่งที่เป็นจริง สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น คถามเกี่ยวกับ

Read More »

เก่งศัพท์จากการอ่านหรือการท่อง?

“อ่านเยอะๆก็เก่งคำศัพท์เอง” “Vocab ไม่ท่องไม่ได้” หลายๆคนคงจะเคยได้ยินคำแนะนำในการเรียนคำศัพท์แบบนี้ แล้วอาจจะสับสนว่าวิธีไหนดีกว่ากัน วันนี้ครูจะขออธิบายให้หายสงสัย เพื่อจะได้ไปปรับวิธีการเรียนคำศัพท์ให้ดียิ่งขึ้น การเรียนคำศัพท์มีสองแบบ คือ  Incidental learning คือ การเรียนคำจากการใช้จริง คือ ได้คำศัพท์จากการที่ใช้ฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตจริง Intentional learning หรือ explicit learning คือ

Read More »