fbpx

ชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวเอง แต่เป็นการสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมา

Share This Post

Share on email
Share on facebook
Share on twitter

Life isn’t about finding yourself, it’s about creating yourself. –Unknown

ชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวเอง แต่เป็นการสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมา –ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง

ม่อนเคยเขียนไว้ตลอดเวลาว่า เราต้องค้นหาตัวเองให้พบ แต่เมื่อได้มาอ่านคำพูดข้างต้นทำให้ม่อนคิดได้ว่า ม่อนไม่ได้หมายความว่าให้หาตัวเองให้พบหรอกค่ะ แต่หมายถึงให้สร้างตัวเองขึ้นมาต่างหาก  การฟังเสียงหัวใจแล้วเดินตามเส้นทางนั้น มันไม่ใช่ว่า ในตัวตนของเรามีอยู่สิ่งๆเดียวที่เหมาะกับเราที่สุด ไม่ใช่ว่าเราถูกกำหนดมาแล้วว่าเราจะต้องเป็นอะไร ไม่ใช่ว่าเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำสิ่งๆนี้สิ่งเดียวเท่านั้น  ไม่ใช่ว่าในตัวเรามีคนที่เหมาะสมกับอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้วเราต้องค้นหาสิ่งนั้นให้พบเราถึงจะมีความสุข  มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ ในคนคนหนึ่งมีโอกาสและความเหมาะสมที่จะทำงานได้หลายอย่างด้วยกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเดินตามเส้นทางไหน  มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกสร้างตัวตนของเราขึ้นมาอย่างไรมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น บางคนมีความสามารถทั้งทางดนตรีและศิลปะ ซึ่งเขาถนัดทั้งสองอย่างและชอบทั้งสองอย่าง แต่เขาคิดว่า เขาอยากเป็นครูสอนศิลปะเพราะมีความสุขที่ได้สอนศิลปะ  อย่างนี้ก็แปลว่าเขาได้เลือกสร้างตัวตนในฐานะของครูศิลปะขึ้นมา  ไม่ใช่ว่าชีวิตเขาได้ถูกกำหนดมาให้เป็นครูศิลปะได้อย่างเดียวนะคะ จริงๆแล้วเขาอาจจะไปเป็นนัดดนตรีหรือครูสอนดนตรีก็ได้ แต่เขาเลือกที่จะเป็นครูศิลปะมากกว่า  หรือแม้แต่ ตัวอย่างจากชีวิตของม่อนเอง ม่อนชอบที่จะเป็นครู แต่ตอนนี้ม่อนรู้สึกว่าอยากหาความรู้เพิ่มเติม และทำวิจัยเพื่อวงการการศึกษาให้มากขึ้น ตอนนี้ม่อนจึงเลือกที่จะศึกษาและทำวิจัย มันไม่ใช่ว่าการเลือกอาชีพเป็นการเล่นเกมส์ซ่อนหา พอหาเจอแล้วก็จบ ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ เรามีความถนัดความชอบมีเป้าหมายในชีวิต เมื่อเราเลือกตามตัวตนของเราจริงๆ เราก็จะสร้างตัวตนของเราขึ้นมาเรื่อยๆ นั่นหมายถึงการนำไปสู่อาชีพและการได้ทำในสิ่งที่มีความหมายกับเราจริงๆค่ะ

More To Explore