fbpx

เวลาที่ความเห็นไม่ตรงกับพ่อแม่ เราจะทำอย่างไร?

Share This Post

Share on email
Share on facebook
Share on twitter

ใครเคยมีปัญหากับพ่อแม่บ้าง?

เวลาที่ความเห็นไม่ตรงกัน เราจะทำอย่างไร?

ถ้าเรามีความเห็นอย่างหนึ่ง เราบอกพ่อแม่ แล้วเขาไม่เห็นด้วย

แต่ถ้าเรายังยืนยันจะทำตามนั้น พ่อแม่ก็จะพยายามยกตัวอย่าง ญาติ คนรู้จัก หรือคนมีชื่อเสียง เพื่อโน้มน้าวให้เราเปลี่ยนใจ

แต่ถ้าเรายังยืนยันแบบนั้นอยู่ พ่อแม่ก็จะหาวิธีต่างๆมาทำให้เราเปลี่ยนใจ

แต่ถ้าเรายังยืนยันแบบนั้นอยู่ พ่อแม่ก็อาจจะโกรธ

แต่ถ้าเรายังคงยืนหยัดแบบนั้นอยู่ พ่อแม่จะทำอย่างไร

ในที่สุดแล้ว เขาก็จะยอมรับ เพราะไม่มีทางเลือกอยู่

แต่เราต้องรู้ว่า พ่อแม่มีประสบการณ์มากกว่าเราในเรื่องส่วนมากนั้น เขามักจะถูก

แต่ในส่วนน้อย เขาก็อาจจะผิด

เราเองต้องให้ปัญญาของตัวเอง เพื่อให้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องฟังพ่อแม่ เมื่อไหร่ที่ต้องยืนยันตามความคิดของตัวเอง

เราต้องรู้ว่า ไม่ว่าพ่อแม่จะทำอะไร เขาก็ทำเพราะรักเราทั้งนั้น สิ่งที่เขาทำอาจจะทำให้อะไรมันเลวร้าย แต่เขาก็ทำเพราะรักเรา เขาทำอย่างที่เขาเห็นว่าดีที่สุด

เราต้องใช้ปัญญาของตัวเอง พิจารณาดูว่า อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องยืนหยัดเพื่อตัวเอง

พ่อแม่มักจะถูกประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์  ส่วนที่เหลือ เป็นเรื่องของตัวเองที่เราต้องรู้จักตัวเอง

และเรื่องการเลือกอาชีพก็เป็นหนึ่งใน 10 เปอร์เซ็นต์นั้น

พ่อแม่อาจจะอยากให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา

แต่ตัวเราเองเท่านั้นที่จะรู้ว่าเราอยากได้อะไร ถนัดอะไร อยากทำอะไรกับชีวิต

ไม่ใช่ว่าไม่ฟังใคร ให้ฟัง แล้วพิจารณาด้วยปัญญาของตัวเอง

อย่าไปสู้ หรือทะเลาะ  เวลาที่เราได้อยู่กับพ่อแม่ เป็นเวลาที่มีคุณค่า อย่าให้เสียไปกับการทะเลาะกัน

ชีวิตเรา เราเป็นคนเลือกเอง

More To Explore