fbpx

ความคาดหวัง

Share This Post

Share on email
Share on facebook
Share on twitter

บางครั้งความคาดหวังนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์

เราคาดหวังให้ตััวเองเป็นสิ่งที่เองไม่ได้เป็น

เราคาดหวังให้คนอื่นเป็นอยากที่เราอยากให้เขาเป็น

เราคาดหวังให้อะไรๆเกิดขึ้นอย่างที่เราต้องการ

แต่บางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทำก็คือ “การยอมรับ” นั่นเอง

More To Explore

หนังสือแนะนำสำหรับผู้เขียนธีสิสและวิทยานิพนธ์
เทคนิคการเรียน

หนังสือ แนะนำสำหรับผู้เขียนธีสิสและวิทยานิพนธ์

👉 ดาวน์โหลด eBook หนังสือเด็ดสำหรับเขียนธีสิสและวิทยานิพนธ์ หากใครที่กำลังมองหา หนังสือ ดีๆ สำหรับเป็น Guide ในการเขียนธีสิสหรือทำวิทยานิพนธ์อยู่หล่ะก็