fbpx

Thesis Statement คืออะไร ? มีลักษณะที่ดี อย่างไรบ้าง

Thesis Statement คือ

Share This Post

Share on email
Share on facebook
Share on twitter

ช่วงที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องภาษาแล้ว วันนี้จึงขอเปลี่ยนมาพูดถึงตัวเนื้อหาของการเขียนเชิงวิชาการบ้างนะคะ โดยจะเริ่มจากการเขียน Thesis Statement ซึ่งเป็นประโยคที่เราใช้สื่อให้ผู้อ่านเข้าว่าใจความหลักของบทความ หรือ Essay คืออะไร เราจะเขียน Thesis Statement ในงานเขียนเชิงวิชาการ Academic Writing หรืองานเขียน Professional Writing ซึ่งเป็นงานเขียนที่มีเนื้อหาค่อนข้างจะเยอะและหนักค่ะ

Thesis Statement มี 2 ส่วนหลักด้วยกันคือ “Topic เพื่อบอกหัวข้อ” และ “Important Point หรือ Claim”

Topic เพื่อบอกหัวข้อ

คือการเขียนอธิบายเรื่อง Topic เพื่อบอกหัวข้อ ว่าคืออะไร ใส่ตรงไหน พร้อมยกตัวอย่าง

Important Point หรือ Claim

เขียนอธิบายเรื่อง Important หรือ Claim ว่าคืออะไร ใส่ตรงไหน พร้อมยกตัวอย่าง 

ซึ่งข้อสองนี้เองที่เราอาจยังเขียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร จุดสำคัญคือ เราต้องบอก Position หรือ Claim แสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่า จุดยืนหรือความคิดเห็นของเราที่มีต่อเรื่องนี้คืออะไร  ซึ่งจะต่างจากการเขียนเพื่อสื่อข้อเท็จจริง หรือ Fact โดยไม่บอกความเห็น Opinion ซึ่งจะทำให้งานเขียนไม่น่าสนใจ

การเขียนแบบนี้เราจะพบได้แม้แต่ในสารคดี Documentary เขาก็จะกล่าวถึง Thesis Statement เพื่อสื่อจุดยืน ความเห็นของผู้ถ่ายทำสารคดีที่มีต่อเนื้อหาที่จะนำเสนอ

อย่าลืมว่า เราต้องเอาหลักฐานจากข้อเท็จจริงหรืองานวิจัยมาสนับสนุนความเห็นของเราใน Thesis Statement เพื่อใช้โต้แย้งความเห็นที่ไม่เห็นด้วยจากผู้อ่านคนอื่น

thesis statement คือ

Thesis Statement ที่สมบูรณ์แบบมักจะไม่ได้มาตั้งแต่ตอนแรกที่เราเริ่มเขียน กระบวนการที่เราพบเห็นได้ทั่วไปคือเราจะเริ่มจากการเขียน Working Thesis Statement ก่อนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนช่วงร่าง Draft ในการขอความเห็นจากอาจารย์ หลังจากนั้นเราจึงค่อยพัฒนาปรับปรุง Working Thesis Statement ไปเรื่อยๆในระหว่างการแก้งาน หรือ Revise งานเขียนของเรา

Thesis Statement ที่ดีต้องมี 4 ข้อสังเกตนี้

1. Single main idea

สื่อใจความหลักเพียงอันเดียว

2. Topic specific enough for the purpose of your paper

หัวข้อนั้นมีความเฉพาะเจาะจงกับจุดประสงค์ของบทความที่เราเขียน

3. Does it assert a position on the topic?

มีการบอกจุดยืนหรือความเห็นของเราที่มีต่อหัวข้อหรือไม่ ซึ่งจุดนี้หลายๆคนอาจยังเขียนได้ไม่ชัดเจน ยังกำกวมอยู่

4. Does it fit your purpose?

ตรงกับจุดประสงค์ของงานเขียนเราหรือไม่

Thesis Statement นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่จะบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าจุดยืน Claim, Main Point, หรือ Position ของเราคืออะไร บอกชัด ๆ ไปเลยว่า Main Idea หลักของบทความคืออะไร ซึ่งนอกจะช่วยให้เราเขียนงานเขียนเชิงวิชาการได้ง่ายขึ้นมากกว่าเขียนโดยไม่มีใจความหลักแล้ว ยังช่วยให้เขียนได้ตรงจุดประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์หรือที่ทำงาน

อย่าลืมว่า ในตอนแรก Thesis Statement มักจะยังกลางๆ เป็น General Idea อยู่ เมื่อเราเริ่มเขียนและเริ่มแก้งานของตนเองแล้ว ก็จะปรับให้มีความเฉพาะเจาะจง หรือ Specific ขึ้นได้ค่ะ

ในวิดีโอยังมีตัวอย่าง Thesis Statement 10 ข้อให้ลองพิจารณากัน เพื่อฝึกดูว่า
Thesis Statement อันไหนที่ดีหรือไม่ดีและจะแก้ไขได้อย่างไร ลองชมได้เลยนะคะ

โดย: ครูม่อน ดร. ณัฎฐ์ภัทร์ ชาญเชาวน์กุล
เผยแพร่ครั้งแรก: 26 กรกฎาคม 2563

More To Explore