มั่นใจก่อนส่ง essay ด้วย Academic Writing Checklists

ปัญหาหลักที่เจอเวลาเขียน academic essay คือ ไม่รู้ว่างานเขียนของเรา academic พอหรือยัง

Ebook นี้รวมรวม checklists ที่ช่วย