จุดมุ่งหมายของ ครูม่อน.com คือ การได้เป็นแรงบันดาลใจสนับสนุนให้คุณผู้อ่านได้เดินตามฝันไปทำสิ่งที่ตัวเองชอบ  ครูม่อนจะมุ่งมั่นในการค้นหาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้ รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเพื่อทำให้เส้นทางในการเดินตามฝันของพวกเราเป็นไปได้อย่างประสบความสำเร็จค่ะ

 

ประวัติครูม่อน

มัธยม:โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ปริญญาตรี: คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยAFS: รุ่น 40 ประเทศนอร์เวย์ปริญญาโท: Master of Education (Mind, Brain and Education), Harvard Graduate School of Education


ปริญญาโทด้านสมองกับการศึกษา  มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้รับทุน UNESCO/China (The Great Wall) fellowship 2011/2012 ในฐานะนักวิจัยด้านการศึกษาที่Northeast Normal University, Changchun, Jilin


ปัจจุบัน: กำลังศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. in Psychological Studies in Education, University of California-Los Angeles) 

ครูม่อนเลือกเรียนหมอเพราะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร พอเรียนๆไปก็ค้นพบว่าตัวเองไม่ชอบเรียนหมอและไม่ได้อยากเป็นหมอ ระหว่างนั้นก็ค้นหาตัวเองจนรู้ว่าสนใจเรื่องการศึกษา และการใช้ความรู้เกี่ยวกับสมองให้เป็นประโยชน์กับการศึกษา ตัดสินใจลาออกจากคณะแพทย์หลังจากจบปีสี่เพื่อไปศึกษาต่อด้านที่สนใจจริงๆ  ม่อนได้ไปเรียนปริญญาโทสาขา Mind, Brain and Education ซึ่งก็คือ การเรียนเรื่องการนำความรู้ด้านสมองและจิตใจมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับการศึกษา ครูม่อนหวังว่าครูจะได้มีส่วนช่วยเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านได้ทำตามความฝันของตัวเองนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.