fbpx

Tag: เรียนภาษาอังกฤษ

Facebook Live Rerun

Unclear Pronoun Reference

https://youtu.be/pUXAgIy3k5Q VDO lesson วันนี้เรามาคุยกันเรื่อง unclear pronoun reference คือ เกี่ยวกับเวลาที่เราใช้ pronoun

Read More
Facebook Live Rerun

Parallel Structure

Parallelism Parallelism คือ การใช้คำ วลี หรือประโยคที่มี grammatical form เหมือนกัน เช่น

Read More
Facebook Live Rerun

Error in Subject-Verb Agreement

วันนี้มาดูกันเรื่อง ‘subject-verb agreement’ กัน ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายๆนะคะ ปกติในเวลาที่ ‘subject’ เป็น ‘singular’ เราก็จะเติม

Read More
ศึกษาต่อต่างประเทศ

เทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้เราอ่านเร็วขึ้น

เทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้เราประหยัดเวลาอ่าน reading ใครที่เรียนมหาวิทยาลัยอยู่ ไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศ ปริญญาตรีหรือเอก ก็จะรู้ว่าจะมีอะไรที่ต้องอ่านเยอะมาก ทั้งtextbooks ทั้งบทความ journal  บางวิชาก็จะให้listมาเลยว่าแต่ละอาทิตย์ต้องอ่านอะไรบ้าง

Read More
เทคนิคการเรียน

อ่านอย่างไรถึงจะเขียนเก่ง?

ใครบ้างที่คิดว่าอ่านเยอะๆแล้วทำให้ภาษาดีขึ้น ทำให้เขียนได้เก่งขึ้น? ครูม่อนคิดว่าทุกๆคนก็คงรู้ และเชื่อแบบนี้ ซึ่งมันก็จริงค่ะ ไม่ว่าจะเรียนภาษาอะไร การใช้ภาษานั้นทำให้ภาษาดีขึ้นแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องการเขียนนั้น แน่นอนว่าอย่างน้อยก็ต้องอ่านเป็นบ้าง ถึงจะเขียนดีขึ้น วันนี้ครูจะพูดถึงสองเรื่องด้วยกัน 

Read More
Inspiration

When to quit? เมื่อไหร่ที่ควรจะเลิกพยายาม?

ทำไมเวลาเราอยากจะเริ่มเปลี่ยนตัวเอง ทำอะไรใหม่ๆ ถึงได้ยากลำบากเหลือเกิน? เมื่อวันเกิดที่ผ่านมา ครูreflectกับชีวิตตัวเอง แล้วรู้สึกนะว่าพออายุมากขึ้นเนี่ย เวลาจะทำอะไรใหม่ๆมันจะยากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม  อยากจะตื่นเช้าขึ้น อ่านหนังสือดีๆ

Read More