fbpx

ทำไมต้อง ฝันให้ไกล ฝันให้ใหญ่?

Share This Post

Share on email
Share on facebook
Share on twitter

ในหนังสือ “ฟังเสียงหัวใจ เรียนอะไรที่ใช่เรา” ครูม่อนเขียนเน้นเรื่องการเลือกเส้นทางที่ตรงกับความเป็นตัวเรามากที่สุด แต่ยังมีอีกอย่างที่สำคัญในการฝันและเลือกเส้นทางเดินชีวิต ก็คือ การฝันให้ไกล ฝันให้ใหญ่ ที่ภาษาอังกฤษ เรียกว่า dream big นั่นเอง

ทำไมล่ะ ทำไมเราต้องคิดทำอะไรให้มันยิ่งใหญ่เข้าไว้ ทำไมต้องทำให้ตัวเองลำบาก ถ้าฝันใหญ่ ก็ต้องลำบากทำให้เป็นจริง เลือกทำอะไรที่มันง่ายๆสบายๆไม่ดีกว่าหรือ

จริงๆแล้วครูม่อนเชื่อว่า ไม่มีใครคิดแต่ว่า จะเอาสบายเข้าว่า ทำอะไรให้ง่ายๆเข้าไว้หรอกค่ะ เพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถทำได้ เลยยอมแพ้ เลือกเอาแต่สิ่งที่มันดูแล้วน่าจะเป็นไปได้มากกว่า

การที่เราเลือกฝันให้ใหญ่ เป็นการให้โอกาสตัวเราได้เติบโต  ความแตกต่างระหว่างความฝันกับความจริงนั้นเป็นที่ว่างที่ให้ตัวเราได้เติบโต  ถ้าเราเลือกฝันที่เล็ก เราก็ได้เติบโตน้อย ถ้าเราเลือกสิ่งที่เป็นไปได้อยู่แล้วก็เท่ากับว่าเราไม่ได้เติบโตเลย  การเลือกฝันใหญ่แล้วตั้งใจทำให้เป็นจริงให้ได้ นั่นแหละ คือการให้ตัวเราได้โอกาสเติบโตอย่างแท้จริง

Dream come a size too big so that we may grow into them

-Josie Bisset, American actress

More To Explore