ปกติเวลาเราเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆ เราก็จะฝึกการใช้tenseตามเวลา ว่า อดืต ปัจจุบัน หรืออนาคต

สำหรับacademic writing ก็จะคล้ายๆกัน ตามนี้ค่ะ

Present Tense ใช้สำหรับ

• Introducing a topic with a general statement การเริ่มแนะนำtopicด้วยประโยคกว้างๆ

• Making statements about what is currently true การเขียนถึงประโยคที่แสดงถึงสิ่งที่เป็นจริงเสมอ

Past Tense ใช้สำหรับ

• Reporting another’s completed research การรายงานงานวิจัยหรืองานเขียนคนอื่นที่ทำเสร็จแล้ว

• Describing completed methods and data การอธิบายวิธีและข้อมูลงานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

Present Perfect Tenseใช้สำหรับ

• Describing a past situation in your area of inquiry and Bridging previous related research to yours  การอธิบายถึงสถานการณ์ในอดีตของสาขาเราแล้วเขียนเชื่อมโยงมาที่งานวิจัยของเรา

วิธีฝึกอีกอย่างก็คือหัดอ่านบทความในสาขาเราให้มากๆแล้วสังเกตดูว่าเขาใช้tenseอะไรในสถานการณ์ไหนค่ะ ที่ดีคือacademic writingนั้นมีอยู่ไม่กี่สถานการณ์ ก็ใช้อยู่ไม่กี่tenseค่ะ พอจับpatternได้แล้วก็ไม่ยากเลยค่ะ