fbpx

Paragraph Structure คืออะไร ? โครงสร้างย่อหน้าที่ดีต้องเป็นอย่างไร

Paragraph Structure คือ

Share This Post

Share on email
Share on facebook
Share on twitter

ย่อหน้า (paragraph) ที่ดีต้อง

  • มีใจความหลัก 1 เรื่องเท่านั้น
  • สั้นกระชับ (concise)
  • ไม่ออกนอกเรื่อง ทุกปยต้องเกี่ยวข้องกับใจความหลัก

สูตรโครงสร้างย่อหน้าที่ดี Paragraph Structure

(คำเชื่อม)+ใจความหลัก 1 เรื่อง+รายละเอียดของใจความหลัก

หมายเหตุ : คำเชื่อมจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วความเหมาะสม

จากประสบการณ์ที่เป็นนักเรียนเองและที่สอนนักเรียนต่างชาติ ครูม่อนพบว่า ปัญหาที่เจอมากที่สุดคือเขียนหนึ่งย่อหน้าแล้วมีใจความหลักมากกว่าหนึ่งเรื่อง แบบนี้จะทำให้คนอ่านงงได้ ทำให้เขาตามไอเดียของเราไม่ได้ชัดเจน

คำแนะนำอันหนึ่งของครูม่อนคือ ถ้าอยากเขียนให้เก่ง ทริคที่ช่วยได้มากคือให้เขียนหนึ่งย่อหน้าให้มีเรื่องเดียวเท่านั้น แค่นี้งานเขียนเราจะดีขึ้นเยอะเลยค่ะ

More To Explore