fbpx

Share This Post

Share on email
Share on facebook
Share on twitter

วันนี้มาดูกันเรื่อง ‘subject-verb agreement’ กัน
ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายๆนะคะ

ปกติในเวลาที่ ‘subject’ เป็น ‘singular’ เราก็จะเติม s ที่ verb
แต่เวลาที่เราเขียนประโยคยาวๆ
บางทีเราจะมองไม่เห็นหรือลืมไปว่า
ประธานจริงๆคืออะไรกันแน่
เรามาดูตัวอย่างและฝึกฝนกันค่ะ

Example 1

Improved sonar technology, together with less stringent quotas, (account/accounts) for the recent increase in the amount of fish caught by commercial vessels.

อันนี้ดูเผินๆ อาจจะนึกว่าsubject คือ quotas แต่จริงๆเป็นคำว่า technology ซึ่งเป็น singular 

Correct

Improved sonar technology, together with less stringent quotas, accounts for the recent increase in the amount of fish caught by commercial vessels.

 

Example 2

Grade school instruction in ethical and social values, particularly the values of respect and of tolerance, (is/are) required for any democracy to thrive.

อันนี้ดูเผินๆ อาจจะนึกว่าsubject คือ values  แต่จริงๆเป็นคำว่า instruction ซึ่งเป็น singular 

Correct

Grade school instruction in ethical and social values, particularly the values of respect and of tolerance, is required for any democracy to thrive.

 

ตัวอย่างกรณีเป็น compound subject

 • ถ้าเชื่อมsubjectsด้วย ‘and’ –>  ถือว่าเป็น plural

Example 3

Raising a child alone and holding down a full-time job (requires/require) good organizational skills.  

อันนี้ประธานมีสองอันคือ  Raising a child alone กับ holding down a full-time job ถือเป็น plural

Correct

Raising a child alone and holding down a full-time job require good organizational skills.  

 

 • ถ้าใช้  ‘or’, ‘either … or’, ‘neither …. nor’  –> ให้ใช้ verb form ตาม subject ที่อยู่ใกล้ verb ที่สุด

Example 4

Neither his financial patron nor Copernicus himself (was/were) expecting the societal backlash resulting from his denouncing the Earth-centered Ptolemaic model of the universe. 

อันนี้ใช้ neither …. nor  คือแค่อันใดอันหนึ่งเป็นประธาน เลยใช้ singular

Correct

Neither his financial patron nor Copernicus himself was expecting the societal backlash resulting from his denouncing the Earth-centered Ptolemaic model of the universe. 

 

Example 5

Either my teacher or my classmates are singing at the karaoke tonight. 

ใช้  are เพราะกริยาอยู่ใกล้ประธานที่เป็นพูหพจน์

Either my classmates or my teacher is singing at the karaoke tonight. 

ใช้  is เพราะกริยาอยู่ใกล้ประธานที่เป็นเอกพจน์

 

สรุป

 • เช็คให้แน่ใจว่าประธานคืออะไรกันแน่ ถ้าไม่แน่ใจให้ลองแตกประโยคเป็นส่วนๆ ดูว่าอะไรเป็น เป็นประธาน แล้วค่อยหา verb แล้วเลือก verb form
 • เรื่องนี้มักจะเป็นเรื่องที่ autocorrect ผิดเยอะ เพราะมันมักจะเอาคำนามที่อยู่ใกล้ verb ว่าเป็นประธาน ฉะนั้นเราต้องดูเอง

 

Practice

เลือกverb formที่ถูกต้อง คำตอบอยู่ข้างล่างค่ะ

 1. Writing verses for greeting cards (sounds/sound) like an interesting job.
 2. The characters used in an allegory (represents/represent) abstract ideas.
 3. The Great Barrier Reef, which supports many marine animals, (lies/lie) off northeastern Australia.
 4. The best years of my life (was/were) the time that I spent at home.
 5. Sharing among siblings (is/are) great.
 6. The problems the student encountered (was/were) very troubling.
 7. The politician whom the journalists want to interview (runs/run) a construction company.
 8. The neighbor across the hall from the Smiths always (signs/sign) for their packages. 
 9. One of the parents (works/work) at home. 
 10. The drum and the guitar (sounds/sound) good together.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Answer คำที่เป็นตัวหนาคือประธานที่มีผลต่อ verb form ค่ะ

 1. Writing verses for greeting cards sounds like an interesting job.
 2. The characters used in an allegory represent abstract ideas.
 3. The Great Barrier Reef, which supports many marine animals, lies off northeastern Australia.
 4. The best years of my life were the time that I spent at home.
 5. Sharing among siblings is great.
 6. The problems the student encountered were very troubling.
 7. The politician whom the journalists want to interview runs a construction company.
 8. The neighbor across the hall from the Smiths always signs for their packages. 
 9. One of the parents works at home. 
 10. The drum and the guitar sound good together.

 

 

References

Stewart, M. A. (2002). Writing skills for the GRE/GMAT tests. Lawrenceville, NJ: Thomson Peterson’s. 

Warrier, J. E. (2008). Warriner’s handbook fifth course: Teacher’s edition (pp.97). Austin, TX: Holt, Rinehart and Winston.

Bullock, R., Brody, M. and Weinberg, F. (2017). The little seagull handbook (3ed) (pp. 292-295). New York: W.W. Norton & Company.

Raimes, A. (1998). How English works: A grammar handbook with readings (pp. 184-196). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

*****

ไม่อยากพลาดสาระการเรียนภาษาอังกฤษดีๆ Subscribe ได้เลยค่ะ

ฝึกเขียนด้วยกันที่ FB group ของเราที่ English writing made easy – ชมรมฝึกเขียนภาษาอังกฤษ

 

Author: Dr. Natpat Chanjavanakul

More To Explore

Academic Writing

ไม่รู้จะเริ่มฝึก writing ยังไงให้ตรงเป้าหมาย?

เคยท้อแท้ไหมคะว่า ดูแล้วตัวเองต้องฝึก writing อีกนาน กว่าจะเขียนเป็นก็ไม่ทันใช้กันพอดี ครูก็เป็นค่ะ รู้สึกว่าศัพท์ก็ต้องรู้ แกรมม่าก็ต้องเป๊ะ ไหนจะต้องได้เนื้อหาของสาขาวิชาอีก  กว่าจะเก่งทุกอย่างคงอีกหลายปี

Academic Writing

เขียนแล้วโดนให้แก้ทั้ง essay ทำยังไงดี?

ใครเคยคิดว่า เก่ง writing คือ เขียนเสร็จเร็ว   ก็แค่ร่างหนึ่งรอบ, เขียน, แล้วก็ตรวจทางอีกรอบก็ส่งได้เลย  แต่จริงๆแล้วไม่มีใครเป็นแบบนั้นได้เลยค่ะ