fbpx

Category: Academic Writing

Academic Writing

Unclear Pronoun Reference

VDO lesson วันนี้เรามาคุยกันเรื่อง unclear pronoun reference คือ เกี่ยวกับเวลาที่เราใช้ pronoun เพื่อแทนคำนาม

Read More
Academic Writing

ฝึกเขียนแล้วไม่เก่งเพราะว่าเราฝึกไม่ถูกวิธี

การเขียนนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าเราเก่งหรือไม่เก่งภาษา มันมีมากกว่านั้น มันมีเรื่องความคิดด้วย ถ้าเราไม่มีอะไรจะเขียน มันก็เขียนไม่ออก ฉะนั้นก่อนที่เราจะฝึกตัวเองให้เก่ง writing ครูอยากให้เข้าใจว่า writing มีสองด้าน

Read More