fbpx

วิธีใช้ Sentence pattern ขยายประโยค (expanding sentences)

เขียนภาษาอังกฤษ sentence pattern
ใช้ Sentence patterns ช่วยเขียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น เพิ่มรายละเอียดให้ความหมาย specific มากขึ้น และเพิ่ม sentence variety

Share This Post

Share on email
Share on facebook
Share on twitter

วันนี้มาลองดูเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ช่วยการเขียนได้มากเลย

วิธีนี้ก็คือ การเพิ่มรายละเอียดให้ความหมาย  specific มากขึ้น ลองมาดูกันว่าวิธีที่เราใช้เพิ่มประโยคให้ยาวขึ้นและความหมาย specific ขึ้นนั้นมีอะไรบ้างค่ะ 

ลิสต์ไม่ได้รวมทุกวิธีนะคะ แค่เป็นpatterns ให้ดูเป็นการเริ่มต้นค่ะ

1.Appositive Phrases

Appositives are noun phrases that identify adjacent nouns or pronouns

Appositives คือ noun phrases ที่ขยายคำนามหรือpronouns

Position 

Pattern

Example

Sentence opener

appositive, S_V.

A balding, smooth-faced man, he could have been anywhere between forty and sixty.

 • Harper Lee, To Kill a Mockingbird

Subject-verb split

S, appositive, V.

A man, a weary old pensioner with a bald dirty head and a stained brown corduroy waistcoat, appeared at the door of a small gate lodge.

 • Brian Moore, The Lonely Passion of Judith Hearne

Sentence closer

S_V, appositive. 

The boy looked at them, big black ugly insects.

 • Doris Lessing, African Stories

2. Participial phrase  (ดูวิดีโอเพิ่มได้ที่ participial phrases และ dangling modifiers)

Participial phrases คือ วลีที่ขึ้นต้นด้วย present participle (V-ing) หรือ past participle (V -3)

ความหมาย

Present participle –  noun ทำกริยานั้นเอง

Past participle –  noun ถูกกระทำ

วืธีใช้ describes nouns or pronouns

Present or Past participial

Position 

Pattern

Example

Present

Sentence opener

participial phr, S_V.

Sitting up in bed eating breakfast, we could see the lake and the mountains across the lake on the French side.

 • Ernest Hemingway, A Farwell to Arms

Subject-verb split

S, participial phr, V.

Professor Kazan, wearing a spotlessly white tropical suit and a wide-brimmed hat, was the first ashore. 

 • Arthur C. Clarke, Dolphin Island

Sentence closer

S_V, participial phr.

Minute fungi overspread the whole exterior, hanging in a fine tangled web-work from the caves. 

 • Edgar Allan Poe, The Fall of the House of Usher

Past

Sentence opener

participial phr, S_V.

Enchanted and enthralled, I stopped her constantly for details.

 • Richard Wright, Black Boy

Subject-verb split

S, participial phr, V.

Her hair, braided and wrapped around her head, made an ash-blonde crown.

 • John Steinbeck, The Grapes of Wrath

Sentence closer

S_V, participial phr.

In six months a dozen small towns had been laid down upon he naked planet, filled with sizzling neon tubes and yellow electric bulbs.

 • Ray Bradbury, The Martian Chronicles

3. Prepositional phrase

A prepositional phrase is a phrase that begins with a preposition. 

A prepositional phrase คือ วลีที่ขึ้นต้นด้วย preposition

Prep Phr describes people, things, or actions

ใช้อธิบายคน สิ่งของ หรือ การกระทำ

 

Single prep phr

In that place, the wind prevailed.

-Glendon Swarthout, Bless the Beasts and Children

Consecutive prep phr คือ มีหลายprep phr ติดต่อกัน

In a hole in the ground, there lived a hobbit.

-J.R.R. Tolkien, The Hobbit

Position 

Pattern

Example

Sentence opener

prep phr, S_V.

In that place, the wind prevailed.

 • Glendon Swarthout, Bless the Beasts and Children

Subject-verb split

S, prep phr, V.

All children, except one, grow up.

 • J.M. Barrie, Peter Pan

Sentence closer

S_V, prep phr. 

Then they came, up the street and around the house.

 • Hal Borland, When the Legends Die

4. Adjective clause

Adjective clause ใช้ describe สิ่งที่กล่าวถึงก่อนหน้า

มักจะขึ้นต้นด้วย who, which, whose, หรือ where

Position 

Pattern

Example

Sentence opener

adj cl, S_V.

None

Subject-verb split

S, adj cl, V.

Even his eyes, which had been young, looked old.

 • John Steinbeck, The Red Pony

 

Mr. Posey, who was close to tears by now, told the truth.

 • Jean Merrill, The Pushcart War 

Sentence closer

S_V, adj cl. 

I sleep with two cats, who sleep on my legs.

 • Annie Dillard, Death of a Moth

5. Adverb clause

Adverb clause ทำหน้าที่ gives more information about the rest of the sentence

มักจะชึ้นต้นด้วย after, if, because, although, when, as, before, until, for, หรือ since เป็นต้น

Position 

Pattern

Example

Sentence opener

adv cl, S_V.

After he got himself under control, he apologized.

-Stephen King, The Mouse on the Mile

Subject-verb split

S, adv cl, V.

The truck drivers, when they heard that Maxie Hammerman had been released, were furious. Jean Merrill, The Pushcart War

Sentence closer

S_V, adv cl

Alfred quietly slipped out the back door and waited until Henry left. 

  • Robert Lipstyle, The Contender

 

วิธีใช้ pattern เหล่านี้ก็คือ ให้เริ่มจากประโยคหลักสั้นๆที่เราต้องการจะเขียนก่อน แล้วค่อยคิดว่าเราจะขยายอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เลือกว่าจะใช้ pattern ไหนในการแต่งประโยคค่ะ

References

Killgallon, D. (1998). Sentence composing for high school: A worktext on sentence variety and maturity. Portsmouth, NH: Boynton/Cook Publishers.

Killgallon, D.& Killgallon, J. (2007). Grammar for high school: A sentence-combining approach. Portsmouth, NH: Heinemann.

Killgallon, D.& Killgallon, J. (2012). Paragraphs for high school: A sentence-combining approach. Portsmouth, NH: Heinemann.

Longknife, A. & Sullivan, K.D. (2012). The art of styling sentences. Hauppauge, NY: Barron. 

More To Explore

Academic Writing

สรุปเนื้อหาจาก Workshop 20 ธ.ค. 2563 “Say What You Really Mean – วิธีเลือกคำให้ถูกต้องตรงใจแบบไม่ต้องท่อง”

           สวัสดีค่ะ วันนี้ครูม่อนอยากมาแนะนำเทคนิคดีๆ 3 ข้อ เพื่อช่วยให้นักเรียนเลือกคำมาใช้ในบทความหรืองานเขียนเชิงวิชาการได้ดีขึ้น

Featured

อย่าเพิ่งส่ง Statement Of Purpose ถ้ายังไม่ได้แก้ 4 อย่างนี้

ก่อนจะได้เรียนต่อในที่ที่เราฝัน ก็ต้องสมัครให้ติดก่อน Statement of Purpose หรือ Personal Statement เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนกลัวกันมาก ซึ่งก็ไม่แปลกเลยเพราะการเขียน