fbpx

Tag: เกร็ดความรู้

Inspiration

ผู้สร้าง ผู้รักษา และผู้เปลี่ยนแปลง

วันนี้ได้ฟังเรื่องน่าคิดมาจากอาจารย์อินเดีย ท่านบอกว่า คนเรามีสามลักษณะในตัวด้วยกัน Create แบบนี้ คือ ชอบสร้าง เช่น เราคงเคยเห็นเด็กๆที่พอเอาอะไรไปให้ก็จะสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้น เอากระดาษกับปากกาไปวางไว้ตรงหน้า

Read More
เทคนิคการเรียน

แรงจูงใจในการเีรียน

แรงจูงใจมีสองประเภทใหญ่ๆ คือ Extrinsic motivation คือ แรงจูงใจที่มาจากภายนอก เช่น ตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้รับคำชม  สอบให้ได้คะแนนดีเพื่อให้ได้เรียนต่อ เป็นต้น

Read More
Inspiration

เวลาเรียนภาษา ต้องเรียนแกรมมาไหม

ปกติเวลาที่เราเรียนภาษาใหม่  เรามักจะพยายามเลียนแบบการเรียนตามธรรมชาติของเด็ก มีนักการศึกษาหลายคนที่คิดว่า ในเมื่อเวลาเด็กเล็กๆเริ่มเรียนภาษา ก็ไม่เห็นจะต้องใช้คำอธิบายแกรมมาสักเท่าไหร่ ก็สามารถพูดได้ถูกต้อง ฉะนั้นถ้าเราเรียนภาษาต่างประเทศก็น่าจะไม่จำเป็นต้องอธิบายแกรมมาให้มากนักก็ได้ เน้นการทำซ้ำๆและการเลียนแบบก็พอ ซึ่งดูๆก็น่าจะสมเหตุสมผล แต่ลองมาคิดดูดีๆซิว่า

Read More
เทคนิคการเรียน

เรียนภาษาแบบ “นักท่องจำ” หรือแบบ “นักคิด” ดี?

วันนี้discussกับเพื่อนๆ เรื่องวิธีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ   ตามBrown(1993) เราสามารถแบ่งการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศได้สองแบบใหญ่ๆ คือ แบบbehavioristic และ แบบ cognitive    โดยแบบbehavioristic

Read More