เรียนภาษาอังกฤษ

การเชื่อมประโยคด้วย Appositives

โดย: ครูม่อน ดร. ณัฎฐ์ภัทร์ ชาญเชาวน์กุล เผยแพร่ครั้งแรก: 10 กรกฎาคม 2563   อาทิตย์ก่อนๆเราได้คุยกันถึงการเชื่อมประโยคด้วย Past Participle และ Present Participle แล้วนะคะ วันนี้ขอนำเสนอการเชื่อมอีกแบบค่ะ Appositives คือคำนาม (noun) หรือนามวลี (noun phrase) ที่เอามาขยายคำนามคำอื่น

Read More »
Past Participle คือ

Past Participle คืออะไร ? การเชื่อมประโยค ด้วย Past Participle

วันนี้ครูม่อนจะมาพูดถึงการเชื่อมประโยคโดยใช้ Past Participle กันนะคะ การเชื่อมแบบนี้จะแปลงกริยาเป็นช่อง 3 เพื่อแสดงว่าประธานถูกกระทำ จะต่างจากการเชื่อมแบบ Present Participle ที่แปลงกริยาให้อยู่ในรูป -ing เพราะประธานทำกริยานั้นเอง ลองมาดูตัวอย่างเพื่อทำความเข้าใจกันเลยค่ะ Henry VIII was a powerful English king. He is remembered for

Read More »

Present Participle คืออะไร ? การเชื่อมประโยค ด้วย Present Participle

วันนี้ครูม่อนจะมาแนะนำการเชื่อมประโยคด้วย Present Participle กันนะคะการเชื่อมประโยคนี้เป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้เกิดความหลากหลายในรูปประโยค (Sentence Variety)  ขั้นตอนการเชื่อมประโยคสองประโยคง่ายๆเริ่มจากหาประโยคหลักก่อนแล้วเปลี่ยนอีกประโยคให้เป็นประโยคย่อยแล้วเชื่อมกันด้วยรูป -ing ค่ะ ลองดูตัวอย่างประโยคได้เลยนะคะ Experts examined the effect of exercise on arthritis patients The experts found that walking, jogging,

Read More »
Adjective Clause คือ

Adjective Clause คืออะไร ? การเชื่อมประโยค ด้วย Adjective Clause

วันนี้ครูม่อนคุยเรื่องการเชื่อมประโยค ด้วย adjective clause หรือที่เราอาจรู้จักกันว่า relative clause เป็นการเชื่อมประโยคด้วย who, whom, which, หรือ that นั่นเอง clause มีสองแบบคือ dependent หรือ independent ก็ได้ขึ้นกับว่าทำหน้าที่อะไร ในที่นี้สำหรับ adjective clause เราก็จะใช้ขยายคำนาม หรือ

Read More »

โฟกัสเรื่องแกรมม่าตอนไหนในกระบวนการเขียน

โดย: ครูม่อน ดร. ณัฎฐ์ภัทร์ ชาญเชาวน์กุล เผยแพร่ครั้งแรก: 24 กรกฎาคม 2563 ถ้าเรามีงานเขียน academic writing ที่ต้องรีบส่ง และมีเวลาจำกัด ทำไม่ทัน ครูม่อนแนะนำให้โฟกัสที่เรื่องcontent (เนื้อหา) หรือ organization (การเรียบเรียง) มากกว่าที่จะเน้นเรื่อง grammar ระดับย่อยๆ ที่เป็นการ fine

Read More »

ไม่รู้จะเริ่มฝึก writing ยังไงให้ตรงเป้าหมาย?

เคยท้อแท้ไหมคะว่า ดูแล้วตัวเองต้องฝึก writing อีกนาน กว่าจะเขียนเป็นก็ไม่ทันใช้กันพอดี ครูก็เป็นค่ะ รู้สึกว่าศัพท์ก็ต้องรู้ แกรมม่าก็ต้องเป๊ะ ไหนจะต้องได้เนื้อหาของสาขาวิชาอีก  กว่าจะเก่งทุกอย่างคงอีกหลายปี แต่วันนี้พรุ่งนี้ต้องเขียนส่งแล้ว แล้วจะทำยังไงดี? ครูคิดว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายสองแบบ จะทำให้เราฝึกได้ตรงจุดมากขึ้น  เป้าหมายระยะสั้น เช่น ให้สอบผ่าน หรือ ให้เรียนจบ เป็นต้น เป้าหมายระยะยาว เช่น ให้เขียนเป็น professional หรือ 

Read More »