Academic Writing

การเชื่อมประโยคด้วย Present Participle

โดย: ครูม่อน ดร. ณัฎฐ์ภัทร์ ชาญเชาวน์กุล เผยแพร่ครั้งแรก: 26 มิถุนายน 2563 วันนี้ครูม่อนจะมาแนะนำการเชื่อมประโยคด้วย Present Participle กันนะคะการเชื่อมประโยคนี้เป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้เกิดความหลากหลายในรูปประโยค (Sentence Variety)  ขั้นตอนการเชื่อมประโยคสองประโยคง่ายๆเริ่มจากหาประโยคหลักก่อนแล้วเปลี่ยนอีกประโยคให้เป็นประโยคย่อยแล้วเชื่อมกันด้วยรูป -ing ค่ะ ลองดูตัวอย่างประโยคได้เลยนะคะ Experts examined the effect of exercise

Read More »

การเชื่อมประโยคด้วย Adjective Clause

โดย: ครูม่อน ดร. ณัฎฐ์ภัทร์ ชาญเชาวน์กุล เผยแพร่ครั้งแรก: 24 กรกฎาคม 2563 วันนี้ครูม่อนคุยเรื่องการเชื่อมประโยค ด้วย adjective clause หรือที่เราอาจรู้จักกันว่า relative clause เป็นการเชื่อมประโยคด้วย who, whom, which, หรือ that นั่นเอง clause มีสองแบบคือ

Read More »

Thesis Statement ที่ดีมีลักษณะอะไรบ้าง

โดย: ครูม่อน ดร. ณัฎฐ์ภัทร์ ชาญเชาวน์กุล เผยแพร่ครั้งแรก: 26 กรกฎาคม 2563 ช่วงที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องภาษาแล้ว วันนี้จึงขอเปลี่ยนมาพูดถึงตัวเนื้อหาของการเขียนเชิงวิชาการบ้างนะคะ โดยจะเริ่มจากการเขียน Thesis Statement ซึ่งเป็นประโยคที่เราใช้สื่อให้ผู้อ่านเข้าว่าใจความหลักของบทความ หรือ essay คืออะไร เราจะเขียน Thesis Statement ในงานเขียนเชิงวิชาการ academic writing หรืองานเขียน

Read More »

โฟกัสเรื่องแกรมม่าตอนไหนในกระบวนการเขียน

โดย: ครูม่อน ดร. ณัฎฐ์ภัทร์ ชาญเชาวน์กุล เผยแพร่ครั้งแรก: 24 กรกฎาคม 2563 ถ้าเรามีงานเขียน academic writing ที่ต้องรีบส่ง และมีเวลาจำกัด ทำไม่ทัน ครูม่อนแนะนำให้โฟกัสที่เรื่องcontent (เนื้อหา) หรือ organization (การเรียบเรียง) มากกว่าที่จะเน้นเรื่อง grammar ระดับย่อยๆ ที่เป็นการ fine

Read More »

ไม่รู้จะเริ่มฝึก writing ยังไงให้ตรงเป้าหมาย?

เคยท้อแท้ไหมคะว่า ดูแล้วตัวเองต้องฝึก writing อีกนาน กว่าจะเขียนเป็นก็ไม่ทันใช้กันพอดี ครูก็เป็นค่ะ รู้สึกว่าศัพท์ก็ต้องรู้ แกรมม่าก็ต้องเป๊ะ ไหนจะต้องได้เนื้อหาของสาขาวิชาอีก  กว่าจะเก่งทุกอย่างคงอีกหลายปี แต่วันนี้พรุ่งนี้ต้องเขียนส่งแล้ว แล้วจะทำยังไงดี? ครูคิดว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายสองแบบ จะทำให้เราฝึกได้ตรงจุดมากขึ้น  เป้าหมายระยะสั้น เช่น ให้สอบผ่าน หรือ ให้เรียนจบ เป็นต้น เป้าหมายระยะยาว เช่น ให้เขียนเป็น professional หรือ 

Read More »

เขียนแล้วโดนให้แก้ทั้ง essay ทำยังไงดี?

ใครเคยคิดว่า เก่ง writing คือ เขียนเสร็จเร็ว   ก็แค่ร่างหนึ่งรอบ, เขียน, แล้วก็ตรวจทางอีกรอบก็ส่งได้เลย  แต่จริงๆแล้วไม่มีใครเป็นแบบนั้นได้เลยค่ะ แม้แต่ native speaker เองยังทำไม่ได้  ครูจะเล่าตัวอย่างจากเพื่อนที่เรียนปริญญาเอกด้วยกัน ซึ่งแต่ละคนก็เป็น native speakers เขียนมาเยอะ บางคนเป็นนักเขียนด้วย แต่กระบวนการการเขียนของทุกคนเหมือนกัน คือ ไปคิดเนื้อหามาก่อน  → แล้วมาคุยกันในกลุ่มเพื่อรับ

Read More »