fbpx

Category: เรียนภาษาอังกฤษ

Facebook Live Rerun

Error in Subject-Verb Agreement

วันนี้มาดูกันเรื่อง ‘subject-verb agreement’ กัน ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายๆนะคะ ปกติในเวลาที่ ‘subject’ เป็น ‘singular’ เราก็จะเติม

Read More
ศึกษาต่อต่างประเทศ

เทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้เราอ่านเร็วขึ้น

เทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้เราประหยัดเวลาอ่าน reading ใครที่เรียนมหาวิทยาลัยอยู่ ไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศ ปริญญาตรีหรือเอก ก็จะรู้ว่าจะมีอะไรที่ต้องอ่านเยอะมาก ทั้งtextbooks ทั้งบทความ journal  บางวิชาก็จะให้listมาเลยว่าแต่ละอาทิตย์ต้องอ่านอะไรบ้าง

Read More
เทคนิคการเรียน

อ่านอย่างไรถึงจะเขียนเก่ง?

ใครบ้างที่คิดว่าอ่านเยอะๆแล้วทำให้ภาษาดีขึ้น ทำให้เขียนได้เก่งขึ้น? ครูม่อนคิดว่าทุกๆคนก็คงรู้ และเชื่อแบบนี้ ซึ่งมันก็จริงค่ะ ไม่ว่าจะเรียนภาษาอะไร การใช้ภาษานั้นทำให้ภาษาดีขึ้นแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องการเขียนนั้น แน่นอนว่าอย่างน้อยก็ต้องอ่านเป็นบ้าง ถึงจะเขียนดีขึ้น วันนี้ครูจะพูดถึงสองเรื่องด้วยกัน 

Read More
เรียนภาษาอังกฤษ

สองข้อควรระวังในการใช้ determiners and articles (a,an,the)

เรื่องที่มักจะผิดกันเยอะก็คือ การใช้ articles (a,an,the) ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าภาษาไทยเราไม่มีเรื่องนี้ ไม่ต้องมีคำมาบ่งบอกว่าเป็นคำนามเฉพาะ หรือไม่เฉพาะเจาะจง ครูม่อนคิดว่าเข้าใจแต่ articles ไม่พอ

Read More