fbpx

Category: เรียนภาษาอังกฤษ

Academic Writing

ฝึกเขียนแล้วไม่เก่งเพราะว่าเราฝึกไม่ถูกวิธี

การเขียนนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าเราเก่งหรือไม่เก่งภาษา มันมีมากกว่านั้น มันมีเรื่องความคิดด้วย ถ้าเราไม่มีอะไรจะเขียน มันก็เขียนไม่ออก ฉะนั้นก่อนที่เราจะฝึกตัวเองให้เก่ง writing ครูอยากให้เข้าใจว่า writing มีสองด้าน

Read More
เรียนภาษาอังกฤษ

Paragraph Structure โครงสร้างย่อหน้า

ย่อหน้า (paragraph) ที่ดีต้อง มีใจความหลัก 1 เรื่องเท่านั้น สั้นกระชับ (concise) ไม่ออกนอกเรื่อง ทุกปยต้องเกี่ยวข้องกับใจความหลัก

Read More
เรียนภาษาอังกฤษ

ใช้ indirect questions

ปกติเวลาเขียนบางที เราจะใช้ประโยคคำถามมาเขียนเพื่อให้คนอ่านคิดตาม แต่เวลาเขียนเชิงวิชาการ เราจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยคคำถามเท่าไหร่ มักจะเปลี่ยนให้เป็น indirect question มากกว่า Why has

Read More
เรียนภาษาอังกฤษ

Verb Tense Consistency เลือกใช้ tenseใน academic writingให้ถูกต้อง

ปกติเวลาเราเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆ เราก็จะฝึกการใช้tenseตามเวลา ว่า อดืต ปัจจุบัน หรืออนาคต สำหรับacademic writing ก็จะคล้ายๆกัน ตามนี้ค่ะ

Read More
เรียนภาษาอังกฤษ

เลือกใช้คำที่ specific

Academic writing หรือ เขียนเชิงวิชาการต้องใช้คำที่specificเฉพาะเจาะจง เพื่อให้คนอ่านไม่งง เพราะว่างานเขียนวิชาการจะซับซ้อนเข้าใจยากกว่าการพูดเขียนในชีวิตประจำวัน ถ้าเราไม่ใช้คำที่specificพอ คนอ่านจะงงได้ง่ายมาก ข้อแนะนำการเลือกใช้คำที่specific เลี่ยงใช้คำคลุมเครือ

Read More
เรียนภาษาอังกฤษ

Articles (a, an, the) ใช้ยังไงใน academic writing ?

การใช้ articles (a, an, the) เนี่ยเป็นอะไรที่ยากสำหรับคนไทยมากๆ คนเรียนอยู่เมืองนอกหลายปีแล้วยังใช้ไม่ถูกตลอดเวลา ครูม่อนเองก็ยังต้องกลับมาเช็คก่อนส่งงานเขียนเพราะเป็นอะไรที่จะหลุดmistakesไปได้ง่ายมากๆ จะไม่มาสอนกฏกันอีกรอบในโพสต์นี้นะคะ เพราะไปเปิดกันในหนังสือแกรมมาก็จะมีกันอยู่แล้ว

Read More